Περιήγηση: Δίστομο

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας στο Δίστομο: «Η μεγαλύτερη τιμή σήμερα στη μνήμη των σφαγιασθέντων είναι η συνέχιση του αγώνα ενάντια στον φασισμό»

Η εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε ο  Δήμος Δίστο­μου — Αρά­χω­βας — Αντί­κυ­ρας ξεκί­νη­σε με μνη­μό­συ­νο. Στη συνέ­χεια, οι συμ­με­τέ­χο­ντες περ­πά­τη­σαν προς το μνημείο…