Περιήγηση: Εβρος

Κοινωνία
Έβρος: Με μηχάνημα ανίχνευσης καρδιακών παλμών εντόπισαν κρυμμένους σε φορτηγό πρόσφυγες

Με μηχά­νη­μα ανί­χνευ­σης καρ­δια­κών παλ­μών αστυ­νο­μι­κοί στο Συνο­ρια­κό Σημείο Διέ­λευ­σης Κήπων εντό­πι­σαν μέσα σε φορ­τη­γό 6 κρυμ­μέ­νους πρό­σφυ­γες. Σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
Έβρος: Επανεμφανίστηκαν τα φασιστοειδή που αυτοαποκαλούνται «Θεματοφύλακες του Συντάγματος»

Νέα εμφά­νι­ση έκα­ναν αυτή τη φορά στον Έβρο άτο­μα της ακρο­δε­ξιάς ομά­δας που αυτο­α­πο­κα­λεί­ται Θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος. Περί­που 10 από…

Πολιτική
Το ΥΠΕΞ απορρίπτει στο σύνολο τους τις τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με φερόμενο περιστατικό στον Έβρο

Για έναν Τούρ­κο πολί­τη που έπε­σε νεκρός από ελλη­νι­κά πυρά κάνουν λόγο δημο­σιεύ­μα­τα του τουρ­κι­κού Τύπου. Τα τουρ­κι­κά δημο­σιεύ­μα­τα υποστηρίζουν…