Περιήγηση: Εβρος

Κοινωνία
16χρονος πρόσφυγας: “Έχω προσπαθήσει να αυτοκτονήσω τρεις φορές — Αυτό το μέρος είναι η αιτία που θέλω να δώσω τέλος στη ζωή μου.”

Γρο­θιά στο στο­μά­χι είναι η επι­στο­λή 16χρονου Σύρου πρό­σφυ­γα που βρί­σκε­ται δύο μήνες στο Κέντρο Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης στον Έβρο…

Κοινωνία
Μεγάλη αύξηση των προσφυγικών ροών τις τελευταίες βδομάδες — Περισσότεροι πρόσφυγες μέσω Έβρου

Κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση των νεο­α­φι­χθέ­ντων μέσω Έβρου προ­σφύ­γων στην Ελλά­δα, την ίδια ώρα όμως συνε­χί­ζο­νται με αυξη­μέ­νη έντα­ση και οι προ­σφυ­γι­κές ροές μέσω…

Κοινωνία
Αγνούνται 15–20 μετανάστες και πρόσφυγες, σε παρέβρια περιοχή στο Διδυμοτείχου

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται επι­χεί­ρη­ση εντο­πι­σμού 15–20 μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, σε παρέ­βρια περιο­χή του Πραγ­γί­ου Διδυ­μο­τεί­χου. Σύμ­φω­να με τα δημο­σιεύ­μα­τα του…