Περιήγηση: Εβρος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτικη γλώσσα από το ΑΠΕ: «Εισβολείς» οι πρόσφυγες και μετανάστες!!!!

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας οι επί­δο­ξοι «εισβο­λείς» παρέ­με­ναν στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά της συνο­ριο­γραμ­μής, εκτε­θει­μέ­νοι στην ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση που…

Κοινωνία
Δεν έχει τέλος η τραγωδία: Δύο γυναίκες βρέθηκαν παγωμένες και αγκαλιασμένες σε μια φυλλωσιά κοντά στις Φέρες

Oι δύο γυναί­κες, γύρω στα είκο­σι, αδερ­φές πιθα­νό­τα­τα, βρέ­θη­καν παγω­μέ­νες και αγκα­λια­σμέ­νες σε μια φυλ­λω­σιά κοντά στις Φέρες. Η διάγνωση…