Περιήγηση: Εταιρείες που συνεργάστηκαν με τους ναζί

Διεθνή
10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία ‑Ford ( Μέρος Ι και τελευταίο)

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Εκτός από τον ίδιο τον ιδρυ­τή της Ford που ήταν ένας δια­βό­η­τος αντι­ση­μι­τι­στής η εται­ρεία Ford συνερ­γά­στη­κε με το…

Διεθνή
10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία- Associated Press ( Μέρος Θ)

  Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Το Associated Press υπο­βλή­θη­κε σε αυτο-λογο­κρι­σία και θυσί­α­σε τους Γερ­μα­νο-Εβραί­ους συνερ­γά­τες του για να εξευ­με­νί­σει τους Ναζί.…

Διεθνή
10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία — Kodak ( Ε’ Μέρος)

    Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Αμε­ρι­κά­νι­κη Kodak, αν και η “πατρί­δα” της ήταν σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση με την Γερ­μα­νία, έκα­νε μπίζ­νες με τους Ναζί…