Περιήγηση: Νίκη Κεραμέως

Πολιτική
Νίκη Κεραμέως για πανεπιστημιακό άσυλο: Με τηλεφώνημα πολίτη θα μπαίνει η αστυνομία στο πανεπιστήμιο!!!

Την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της κυβέρ­νη­σης να καταρ­γή­σει το άσυ­λο εξέ­φρα­σε για μία ακό­μη φορά η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, δίνο­ντας και το στίγμα…