Περιήγηση: ΟΗΕ

Διεθνή
Κολομβία: Ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε έδωσε ψευδή στοιχεία κατά της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Ο πρό­ε­δρος της Κολομ­βί­ας Ιβάν Ντού­κε υπέ­βα­λε στον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ, Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, έναν φάκε­λο με «απο­δεί­ξεις» για την παρου­σία μελών του Εθνικού…

Κοινωνία
Ύπατη Αρμοστεία: Το 75% από τα παιδιά πρόσφυγες στα νησιά δεν πάνε σχολείο

Σημα­ντι­κή πρό­ο­δος σημειώ­θη­κε τα δυο τελευ­ταία χρό­νια στην Ελλά­δα στην πρό­σβα­ση των παι­διών προ­σφύ­γων στη δημό­σια εκπαί­δευ­ση, ανα­φέ­ρει ο αντιπρόσωπος…

Πολιτική
«Αύριο θα ‘ναι αργά»: Όταν ο Φιντέλ Κάστρο προειδοποιούσε για την καταστροφή του περιβάλλοντος

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Ένα σημα­ντι­κό βιο­λο­γι­κό είδος βρί­σκε­ται υπό τον κίν­δυ­νο εξα­φά­νι­σης, εξαι­τί­ας του γρή­γο­ρου και στα­δια­κού μαρα­σμού των φυσικών…

Διεθνή
ΟΗΕ: Σε ένα «κλιματικό απαρτχάιντ», οι πλούσιοι θα σώσουν τους εαυτούς τους ενώ οι φτωχοί θα υποφέρουν

Ο κόσμος πορεύ­ε­ται προς ένα «κλι­μα­τι­κό απαρτ­χάιντ», όπου οι πλού­σιοι πλη­ρώ­νουν για να γλι­τώ­σουν από τα χει­ρό­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα της παγκόσμιας…