Περιήγηση: Πετρέλαιο

Οικονομία
Πληθωρισμός 6,2% — Κάθε μέρα και όλο ακριβότερα — Κρέατα, λάδι, πατάτες, φρούτα απλησίαστα — Η θέρμανση «καίει»

Ρεκόρ 25ετίας σημεί­ω­σε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Ιανουά­ριο εφέ­τος με αύξη­ση 6,2% , από άνο­δο 5,1% τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο και έναντι…

Κοινωνία
«Φωτιά και λαύρα» φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης (46% αύξηση) και το φυσικό αέριο (διπλάσια τιμή)

«Φωτιά και λαύ­ρα» φέτος το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης το οποίο οι κατα­να­λω­τές θα πλη­ρώ­σουν κατά 45% ακρι­βό­τε­ρα. Τα πράγ­μα­τα είναι ακό­μη πιο δύσκολα…

Διεθνή
Πρωτοφανής υποκρισία στην Νορβηγία. Αντλούν το πετρέλαιο με πράσινη ενέργεια και ταυτόχρονα κάνουν γεωτρήσεις στην Αρκτική

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Όλη η προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ήταν εβδο­μά­δα δια­μαρ­τυ­ρί­ας από ακτι­βι­στές με μπλο­κά­ρι­σμα των πετρε­λαιο­φό­ρων που φόρ­τω­ναν πετρέλαιο,…

Διεθνή
Εμπάργκο και απειλές σε πλοία-δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από την Βενεζουέλα στην Κούβα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Στις 5/4 απο­φά­σι­σαν οι ΗΠΑ να εφαρ­μό­σουν απα­γό­ρευ­ση μετα­φο­ρών σε εται­ρί­ες και πλοία-δεξα­με­νό­πλοια που μετα­φέ­ρουν πετρέλαιο…