Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου

Κινηματογράφος
Κλαρκ Γκέιμπλ. Ο «Βασιλιάς του Χόλιγουντ», το σύμβολο της αρρενωπότητας με τα μεγάλα… αυτιά

Πανέ­μορ­φος, σύμ­βο­λο αρρε­νω­πό­τη­τας, άντρας ψημέ­νος και παλαιάς κοπής. Ο Κλαρκ Γκέιμπλ ανα­δεί­χθη­κε τη χρυ­σή δεκα­ε­τία του ’30 ως ο “βασι­λιάς”…

Ιστορία
Σήμερα 1 Φεβρουαρίου, μαύρη επέτειος του αιγυπτιακού αλλά και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με 74 νεκρούς

Σαν σήμε­ρα  1 Φεβρουα­ρί­ου 2012 συνέ­βη η μεγα­λύ­τε­ρη σύγ­χρο­νη ποδο­σφαι­ρι­κή τρα­γω­δία, που είχε απο­λο­γι­σμό 74 νεκρούς και περισ­σό­τε­ρους από 1.000…

Όσα μαρτυρά ο φακός
Η φωτογραφία που άλλαξε το πρόσωπο του πολέμου στο Βιετνάμ

Πριν από πενή­ντα χρό­νια, 1 Φεβρουα­ρί­ου 1968 στην βιετ­να­μέ­ζι­κη πρω­τεύ­ου­σα Σαϊ­γκόν, ένας λεπτο­κα­μω­μέ­νος Βιετ­να­μέ­ζος με κοντό παντε­λό­νι, καρό που­κά­μι­σο, ξυπόλητος…