Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Ιανουαρίου

Εικαστικές Τέχνες
Βασίλης Φωτόπουλος, αθόρυβος μα σπουδαίος ζωγράφος, σκηνογράφος — ενδυματολόγος

Ο σπου­δαί­ος ζωγρά­φος, σκη­νο­γρά­φος — ενδυ­μα­το­λό­γος, τιμη­μέ­νος με Οσκαρ (1964, για τον «Ζορ­μπά» του Μ. Κακο­γιάν­νη), Βασί­λης Φωτό­που­λος, γεν­νή­θη­κε το 1934…