Περιήγηση: Σαν σήμερα 22 Μαρτίου

Πρόσωπα
Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, απ’ τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας

Γιό­χαν Βόλφ­γκανγκ φον Γκαί­τε, Γερ­μα­νός ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, απ’ τις σπου­δαιό­τε­ρες μορ­φές της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας, επι­στη­μο­νι­κό πνεύ­μα και πολι­τι­κός άνδρας…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 22 Μαρτίου 

1599 Γεν­νιέ­ται ο Φλα­μαν­δός ζωγρά­φος Άντο­νι Βαν Ντάικ. 1821 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται ένα απο­φα­σι­στι­κό βήμα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Καλα­μά­τας, που ήταν και η…