Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

Ατέχνως
Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1468 Πέθα­νε σε ηλι­κία 68 ετών ο Γου­τεμ­βέρ­γιος, ο εφευ­ρέ­της της τυπο­γρα­φί­ας. http://atexnos.gr/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82/ 1809 Γεν­νή­θη­κε ο Φέλιξ Μέντελ­σον – Μπαρ­ντόλ­ντι, από…

Μουσική
Φέλιξ Μέντελσον — Μπαρντόλντι, από τις κορυφαίες μουσικές φυσιογνωμίες του 19ου αιώνα

Στις 4 Νοεμ­βρί­ου 1874 πεθαί­νει ο Φέλιξ Μέντελ­σον — Μπαρ­ντόλ­ντι. Γερ­μα­νός συν­θέ­της, διευ­θυ­ντής ορχή­στρας και οργα­νί­στας. γεν­νή­θη­κε στις 3 Φεβρουαρίου…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

1468 Πέθα­νε σε ηλι­κία 68 ετών ο Γου­τεμ­βέρ­γιος, ο εφευ­ρέ­της της τυπο­γρα­φί­ας. http://atexnos.gr/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82/ 1811 Γεν­νιέ­ται στις ΗΠΑ ο Ορά­τιος Γκρί­λι, δημο­σιο­γρά­φος και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

1468 πεθαί­νει σε ηλι­κία 68 ετών ο Γου­τεμ­βέρ­γιος, ο εφευ­ρέ­της της τυπο­γρα­φί­ας. http://atexnos.gr/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82/ 1811 Γεν­νιέ­ται στις ΗΠΑ ο Ορά­τιος Γκρίλι,…