Περιήγηση: Στέφανος Σαράφης

Επικαιρότητα
Τρίκαλα: Να μείνει στη θέση του το άγαλμα του Στρατηγού Στέφανου Σαράφη

Επι­χει­ρώ­ντας την υπο­τί­μη­ση της ιστο­ρι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας και της τερά­στιας προ­σφο­ράς του Στρα­τη­γού Στέ­φα­νου Σαρά­φη η Δημο­τι­κή Αρχή του Δήμου Τρικάλων,…

Ιστορία
Οι εκτιμήσεις του στρατηγού Στέφανου Σαράφη για την «προετοιμασία» της χώρας μας στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή την επέ­τειο του ηρω­ι­κού ΟΧΙ του Ελλη­νι­κού λαού στις 26 Οκτώ­βρη παρου­σιά­ζου­με τις εκτι­μή­σεις του…