Περιήγηση: Τσάρλι Τσάπλιν

Κινηματογράφος
Τσάρλι Τσάπλιν, εξέφρασε τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη δυστυχία μέσα στις απάνθρωπες συνθήκες του καπιταλισμού

Τσάρ­λι Τσά­πλιν, ο γνω­στός Σαρ­λό, ένας  από τους πιο κατα­ξιω­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες του προη­γού­με­νου αιώ­να, που «έκα­νε μικρούς και μεγά­λους να γελά­νε» μα…