Περιήγηση: Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Διεθνή
Κούβα: ¡Año 60 de la revolución!

Eπι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S! // Στην Κού­βα, όπως είναι γνω­στό ‑και κυρί­ως στους άσπον­δους «φίλους» της, ο χρό­νος στα­μά­τη­σε και (ξανα)ξεκίνησε, την…