Περιήγηση: Έγκλημα στα Γλυκά Νερά

Επικαιρότητα
Πρωτοβουλία Αστυνομικών για Μπαλάσκα: Μαϊντανός σε ανάπτυξη (και με κάλυψη)

Ξανα­χτύ­πη­σε ο γνω­στός τηλε-συν­δι­κα­λι­στής, ο αγα­πη­τός μαϊ­ντα­νός των πρω­ι­νών τηλε­ο­πτι­κών εκπο­μπών. Ως Πρω­το­βου­λία Αστυ­νο­μι­κών εκφρά­ζου­με τη μέγι­στη αντί­θε­σή μας στις…

Κοινωνία
Εγκλημα στα Γλυκά Νερά: Το κτήνος περίμενε να την πάρει ο ύπνος για να πνίξει την Καρολάιν, για να μην αντισταθεί

Στον ύπνο φαί­νε­ται πως έπνι­ξε την 20χρονη σύζυ­γό του ο 32χρονος πιλό­τος .Αυτό εκτι­μούν οι αστυ­νο­μι­κοί για το έγκλη­μα στα…