Περιήγηση: Αιγαίο

Επικαιρότητα
Δήλωση Κουτσούμπα για την τουρκική προκλητικότητα

«Τα τελευ­ταία γεγο­νό­τα, συνι­στούν κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, μετά και την επι­ση­μο­ποί­η­ση των διεκ­δι­κή­σε­ων της Τουρ­κί­ας κατά την πρό­σφα­τη επίσκεψη…

Επικαιρότητα
Σχόλιο του ΚΚΕ για το επεισόδιο στα Ιμια και τις δηλώσεις Ερντογάν

«Τόσο το επει­σό­διο στα Ίμια, όσο και οι δηλώ­σεις Ερντο­γάν, συνι­στούν κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, δια­ψεύ­δο­ντας το κλί­μα εφη­συ­χα­σμού που…

Πολιτική
Επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα: Μπίζνες στο Αιγαίο, με θύματα τους λαούς

Στην Αθή­να κατα­φτά­νει σε λίγες ώρες ο τούρ­κος πρό­ε­δρος Ερντο­γάν προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επί­ση­μη επί­σκε­ψη. Η ατζέ­ντα της διή­με­ρης επίσκεψης…