Περιήγηση: Ασφαλιστικό

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το ασφαλιστικό σύστημα του δικτάτορα Πινοσέτ και το δικομματικό καβγα

«Η πλειο­δο­σία της ΝΔ σε αντι­λαϊ­κές προ­τά­σεις, φτά­νο­ντας μάλι­στα να μνη­μο­νεύ­ει το ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα του δικτά­το­ρα Πινο­σέτ, το μοντέ­λο του…

Πολιτική
Πολιτική αθλιότητα

Ο κύβος ερρί­φθη. Η “Δεύ­τε­ρη Φορά Αρι­στε­ρά”, αυτή που κατήγ­γελ­λε από τα έδρα­να της αντι­πο­λί­τευ­σης τα κατε­πεί­γο­ντα αντι­λαϊ­κά νομο­σχέ­δια, φέρνει…