Περιήγηση: Βασίλης Τσιτσάνης

Εκδηλώσεις
Με Δ. Γαλάνη και Ν. Μποφίλιου «εγκαινιάζεται» η Ορχήστρα «Βασίλης Τσιτσάνης» στο Μέγαρο Μουσικής

Ορχή­στρα «Βασί­λης Τσι­τσά­νης» δημιούρ­γη­σε η οικο­γέ­νεια του κορυ­φαί­ου συν­θέ­τη και ανα­μέ­νε­ται η πρώ­τη της εμφά­νι­ση στις 4 και 5 Δεκεμβρίου…

Μουσική
Τα τραγούδια του Β. Τσιτσάνη «θα μας δίνουν το μέτρο, το φως, την ευγένεια και το ήθος της μεγάλης ψυχής του λαού μας»

Στις 18 Ιανουα­ρί­ου 1984 πεθαί­νει σε ηλι­κία 66 χρό­νων στο Λον­δί­νο όπου νοση­λευό­ταν, ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης. Μια χαρι­σμα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα με…