Περιήγηση: γιατροί

Υγεία
Πάλι οι γιατροί στεναχώρησαν τον Τζήμερο — Πρώτη δύναμη η ΔΗΠΑΚ

Για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη φορά οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί ανέ­δει­ξαν τη ΔΗΠΑΚ πρώ­τη δύνα­μη στην Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ), αυξημένη…

Διεθνή
«Ναι, κύριε Bolsonaro, είναι λυπηρό να βλέπεις πως ένας τύπος χωρίς καμία γνώση, εκτός από τα όπλα, καταφέρνει να εκλεγεί πρόεδρος».

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // «Ναι, κύριε Bolsonaro, είναι λυπη­ρό να βλέ­πεις πως ένας τύπος χωρίς καμία γνώ­ση- εκτός από τα όπλα- καταφέρνει…

Διεθνή
Ο Μπολσονάρου έδιωξε χιλιάδες Κουβανούς γιατρούς με τους απαράδεκτους όρους που επέβαλε

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι θα απο­σύ­ρει τους για­τρούς της από τη Βρα­ζι­λία έπει­τα από τις επικρίσεις…

Ιστορία
Η δίκη των κομμουνιστών γιατρών για …σκόπιμη μετάδοση στους εργάτες αφροδίσιων νοσημάτων!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 2/6/1933 οι κομ­μου­νι­στές για­τροί Ευθυ­μί­ου, Πατσού­ρας, Σιδε­ρί­δης, Αντω­νιά­δης, Τζα­μα­λού­κας, Καμα­ριώ­της και Ζεκά­κος δικά­ζο­νται με το…