Περιήγηση: Ελλάδα

Πολιτική
«Δεν μπορώ να φανταστώ ένοπλη σύγκρουση στο Αιγαίο» δηλώνει ο πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα

Σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα, ο πρέ­σβης της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στην Αθή­να Αντρέι Μάσλοφ απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να υπάρξει…

Πολιτική
ΚΝΕ: «Οι γείτονες λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αντίθετα έχουν κοινό αντίπαλο το σύστημα της εκμετάλλευσης»

Σε ανα­κοί­νω­ση του το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζει την κατα­στο­λή της κυβέρ­νη­σης Ερντο­γάν σε βάρος μελών του…