Περιήγηση: Ιταλία

Διεθνή
Με τoυλάχιστον 25 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους σε ναυάγιο ανοιχτά της Λιβύης ξεκίνησε το 2018 (Σκληρή φωτό)

Του­λά­χι­στον 25 μετα­νά­στες πνί­γη­καν και 85 έχουν έως τώρα δια­σω­θεί, και δεκά­δες αγνο­ού­με­νοι από ναυά­γιο που σημειώ­θη­κε σε διε­θνή χωρικά…

Διεθνή
Συγκλονιστικές φωτό και βίντεο από την τραγική προσπάθεια διάσωσης στη Μεσόγειο — 34 νεκροί

Του­λά­χι­στον 34 μετα­νά­στες πνί­γη­καν σήμε­ρα, οι περισ­σό­τε­ροι από τους οποί­ους ήταν πολύ μικρά παι­διά, αφού έπε­σαν στη θάλασ­σα από υπερφορτωμένο…

Διεθνή
Νέα τραγωδία σε εξέλιξη στη Μεσόγειο — Τουλάχιστον 20 μετανάστες νεκροί — Προσπάθειες διάσωσης 1.500 ανθρώπων από 15 σκάφη

Του­λά­χι­στον 20 μετα­νά­στες πνί­γη­καν σήμε­ρα, ανά­με­σα στους οποί­ους πολύ μικρά παι­διά, αφού έπε­σαν στη θάλασ­σα από υπε­φορ­τω­μέ­νο πλε­ού­με­νο στα ανοικτά…