Περιήγηση: Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Διάβημα στην ουκρανική πρεσβεία για την απελευθέρωση των Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έκα­νε το πρωί της Παρα­σκευ­ής διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ουκρα­νί­ας στην Ελλά­δα, απαι­τώ­ντας να…

Πολιτική
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Καζακστάν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Καζακ­στάν στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί της Τετάρ­της αντι­προ­σω­πεί­ες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εκφράζοντας…

Επικαιρότητα
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Ο κουβανικός λαός θα ανατρέψει τους αντεπαναστατικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ — ΕΕ και των στηριγμάτων τους (VIDEO)

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για την «κατά­στα­ση στην Κού­βα», όπου «έδω­σε και πήρε» η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή δια­στρέ­βλω­ση και η συκοφαντία…

Διεθνή
Προκλητικό ψήφισμα στηρίζει τα σχέδια επέμβασης των ιμπεριαλιστών στην Κούβα — Καταγγελία του ΚΚΕ

Ένα νέο απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα σκο­πι­μό­τη­τας με πρό­σχη­μα τα «ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα» στην Κού­βα, ήρθε για συζή­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο. Πρό­κει­ται για ένα…

Πολιτική
Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με «τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη»

«Τα αιτή­μα­τα του λαού των περιο­χών που επλή­γη­σαν από τις πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές, αλλά και τις πλημ­μύ­ρες των προη­γού­με­νων μηνών, για…

Διεθνή
ΚΚΕ-Ευρωβουλή: Ερώτηση για τα επικίνδυνα σχέδια και σενάρια πολέμου της ΝΑΤΟικής άσκησης «Defender Europe 21»

Νέα παρέμ­βα­ση με αφορ­μή τη ΝΑΤΟι­κή άσκη­ση «Defender Europe 21» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση του ευρωβουλευτή…

Πολιτική
ΤΟΥ Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1
Featured Video Play Icon
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος: Διάθεση εμβολίων με βάση τις ανάγκες των λαών και όχι τα κέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών

«Η κυβέρ­νη­ση στο ζήτη­μα της παν­δη­μί­ας παρά τα διά­φο­ρα παρα­μύ­θια και τα αφη­γή­μα­τα που από τον περα­σμέ­νο Μάρ­τη φέρ­νει, προσπαθώντας…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Στην επιτροπή LIBE του Ευρωκοινοβουλίου το ψήφισμα καταδίκης της απόφασης της κυβέρνησης της ΝΔ για την απαγόρευση των συναθροίσεων

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατέ­θε­σε σήμε­ρα στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή Πολι­τι­κών Ελευ­θε­ριών, Δικαιο­σύ­νης και Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (LIBE) του Ευρω­παϊ­κού Κοινοβουλίου…