Περιήγηση: Παιδιά

Κοινωνία
Εμάς, μάς ρώτησε κανείς; Εμείς θέλουμε τα προσφυγόπουλα στο σχολείο μας! — Kείμενο μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 106ου Δημ. Σχολείου Αθηνών

Με κεί­με­νό τους τα παι­διά της ΣΤ’ τάξης του 106ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αθη­νών δίνουν μια ηχη­ρή απά­ντη­ση στους συλ­λό­γους γονέων…