Περιήγηση: Σαν σήμερα 13 Απριλίου

Πολιτισμός
Σαν σήμερα 13 Απρίλη: γεννιέται Έλλη Λαμπέτη — Θάνος Μικρούτσικος, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στα Κύθηρα — τελευταίο ταξίδι

Σαν σήμε­ρα… 1926 εννιέ­ται η μεγά­λη Έλλη Λαμπέ­τη. 1947 Γεν­νιέ­ται ο αγα­πη­μέ­νος μας Θάνος Μικρού­τσι­κος 1984 Ο Διο­νύ­σης Παπα­γιαν­νό­που­λος ταξιδεύει…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1314  Ο βασι­λιάς Εδουάρ­δος Β’ απα­γο­ρεύ­ει τα παι­χνί­δια στους δρό­μους του Λον­δί­νου, τα οποία εκεί­νη την επο­χή ήταν τόσο δημο­φι­λή ώστε…

Πρόσωπα
Εντουάρντο Γκαλεάνο

Στις 3 Σεπτεμ­βρί­ου 1949 γεν­νή­θη­κε ο Ουρου­γουα­νός συγ­γρα­φέ­ας Εντουάρ­ντο Γκα­λε­ά­νο. Ο Γκα­λε­ά­νο έκα­νε πολ­λά επαγ­γέλ­μα­τα προ­τού η συγ­γρα­φή κατα­στεί ο κύριος…