Περιήγηση: Σταύρος Ξαρχάκος

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Σταύρος Ξαρχάκος: Το μόνο κόμμα που έχει τα κότσια να κάνει την υπέρβαση είναι το ΚΚΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

«Ιστο­ρι­κή βρα­διά» χαρα­κτή­ρι­σε την απο­ψι­νή βρα­διά ο μονα­δι­κός συν­θέ­της Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος, ανε­βαί­νο­ντας στη σκη­νή για να διευ­θύ­νει τη μεγά­λη συναυλία.…

Επικαιρότητα
Σήμερα η μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο — Δρομολόγηση λεωφορείων για το ΣΕΦ

Τον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο τιμά η ΚΕ του ΚΚΕ, με συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη, στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ), στις 7.30 μ.μ. Στη μεγά­λη συναυλία…

Επικαιρότητα
Συναυλία για τον ΣΤΑΥΡΟ ΞΑΡΧΑΚΟ: Γ. Νταλάρας: Αξίζουν έπαινοι στο ΚΚΕ για την πρωτοβουλία να τιμήσει τον Σταύρο Ξαρχάκο

Αξί­ζουν έπαι­νοι στο ΚΚΕ για την πρω­το­βου­λία να τιμή­σει τον Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο δηλώ­νει ο τρα­γου­δι­στής Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας για τη συναυλία…