Περιήγηση: Συλλαλητήριο ΛΑΡΚΟ

Επικαιρότητα
Συγκλονιστικό το συλλαλητήριο για τη ΛΑΡΚΟ — «Παρών» και ο αδικοχαμένος συνάδελφός τους (ΦΩΤΟ)

Συγκλο­νι­στι­κό το συλ­λα­λη­τή­ριο για τη ΛΑΡΚΟ στην Αθή­να που κορυ­φώ­νε­ται με τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα. Από το πρωί έφταναν…