Περιήγηση: Τζένη Καρέζη

Θέατρο
Ο Κώστας Καζάκος για το θέατρο την περίοδο της δικτατορίας και το «Το μεγάλο μας τσίρκο» — Η ημέρα του Πολυτεχνείου

Η λογο­κρι­σία γενι­κά, αλλά και ειδι­κά στο θέα­τρο, ήταν στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη κατά τη διάρ­κεια της χού­ντας των συνταγ­μα­ταρ­χών. Από…

Σαν Σήμερα
Τζένη Καρέζη

Η Ευγε­νία Καρ­πού­ζη, όπως ήταν το πραγ­μα­τι­κό όνο­μα της Τζέ­νης Καρέ­ζης, γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 12 Ιανουα­ρί­ου 1934. Έζη­σε τα…