Περιήγηση: Joe Biden

Διεθνή
Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Η πρό­σφα­τη κλι­μά­κω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας κατά της Κού­βας, του λαού της και της κυβέρ­νη­σής της είναι ένα καλά οργανωμένο…

Διεθνή
ΚΟΥΒΑ: Εντείνεται η προβοκατόρικη επιθετικότητα των ΗΠΑ με τη στήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης…

Κοι­νή δήλω­ση του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και άλλων 20 κυβερ­νή­σε­ων, μετα­ξύ των οποί­ων και της Ελλά­δας Κλι­μα­κώ­νε­ται η επί­θε­ση των ΗΠΑ…

Διεθνή
Ο Μπάιντεν προειδοποιεί για νέα μέτρα, ενώ κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική επίθεση κατά της Κούβας

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ «Οι ΗΠΑ θα επι­βάλ­λουν και νέες κυρώ­σεις στην Κού­βα για κατα­στο­λή των δια­μαρ­τυ­ριών και…