Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Αλέκος Χατζηκώστας

Αλέ­κος Α. Χατζη­κώ­στας Δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­της της εφη­με­ρί­δας «Η Άλλη Άπο­ψη της Ημα­θί­ας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημο­σιευ­τεί σε εφη­με­ρί­δες, περιο­δι­κά και site εδώ και δεκα­ε­τί­ες, ενώ έχει συμ­με­τά­σχει με ειση­γή­σεις σε μια σει­ρά ιστο­ρι­κά συνέ­δρια και ημε­ρί­δες. Έχει εκδώ­σει 9 βιβλία και συμ­με­τέ­χει σε συλ­λο­γι­κούς τόμους.
______________________________________________________________________________

Ιστορία
Για τη δημιουργία του Συμβουλίου Οικονομικής Αλληλοβοήθειας (ΚΟΜΕΚΟΝ): Πλευρές της δράσης, λειτουργίας και προσφοράς του

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // «…Ολό­κλη­ρη η οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και πνευ­μα­τι­κή ζωή της ανθρω­πό­τη­τας όλο και περισ­σό­τε­ρο διε­θνο­πο­εί­ται ακό­μη και…

Επιστήμη
Ο Τ. Μάλθους και η «επικαιρότητά» του στα αστικά ιδεολογήματα της εποχής μας

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Μάλ­θους Τόμας Ρόμπερτ: Άγγλος κλη­ρι­κός, οικο­νο­μο­λό­γος (καθη­γη­τής στην έδρα σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας και της πολι­τι­κής οικονομίας…

Μετάβαση στο περιεχόμενο