Περιήγηση: Δημήτρης Λιγνάδης

Κοινωνία
Δίκη Λιγνάδη: 343 ηθοποιοί και δημοσιογράφοι αποδοκιμάζουν μεθόδους και πρακτικές της υπεράσπισης

Με επι­στο­λή τους άνθρω­ποι του θεά­τρου και δημο­σιο­γρά­φοι απο­δο­κι­μά­ζουν μεθό­δους και πρα­κτι­κές της υπε­ρά­σπι­σης του πρώ­ην διευ­θυ­ντή του Εθνι­κού Θεάτρου,…

Επικαιρότητα
Δίκη Λιγνάδη: Και τον δεύτερο καταγγέλλοντα βιασμό μήνυσε για ψευδή κατάθεση ο κατηγορούμενος

Για ψευ­δή κατά­θε­ση εγκα­λεί ο κατη­γο­ρού­με­νος ενώ­πιον του ΜΟΔ για βαριές πρά­ξεις σεξουα­λι­κής βίας σε βάρος τριών ανη­λί­κων αγο­ριών και…