Περιήγηση: ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Επικαιρότητα
Αθλιότητες ακροδεξιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Ζήτησαν να ξηλωθεί η αναθηματική πλάκα της απελευθέρωσης

Την αρχή έκα­νε ο βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΝΔ Στρ. Σιμό­που­λος, που ανι­στό­ρη­τα υπο­στή­ρι­ξε ότι τάχα οι Γερ­μα­νοί ναζί κατα­κτη­τές της Θεσσαλονίκης…

Ανακοινώσεις
Ανιστόρητη ανακοίνωση του βουλευτή της ΝΔ Στρ. Σιμόπουλου για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, για την ανι­στό­ρη­τη ανα­κοί­νω­ση του βου­λευ­τή της ΝΔ, Στράτου…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση τιμής & μνήμης για τους αγωνιστές του Μπλόκου Λόφου 🚩 ΤΟ Περιστερίου ΚΚΕ-ΚΝΕ & Παράρτημα Περιστερίου ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Η εργα­τού­πο­λη του Περι­στε­ρί­ου, των μεγά­λων λαϊ­κών αγώ­νων και της αντί­στα­σης κατά την κατο­χή, δε γλί­τω­σε από τα μπλό­κα που…

Εκδηλώσεις
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Σήμερα η συγκέντρωση για την επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ

🔻 Στις 6.30 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια🔻 Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα, Παρασκευή,…