Περιήγηση: Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Διεθνή
Ρωσία: Εκλεγμένοι κομμουνιστές στην περιφέρεια Πριμόριε καταδικάζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Την αντί­θε­σή τους στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία εξέ­φρα­σαν δημό­σια εκλεγ­μέ­νοι σύμ­βου­λοι του ΚΚ της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) κατά την…

Διεθνή
Η Μόσχα ανακοίνωσε την καταστροφή ενός μεγάλου οπλοστασίου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας στη Μόσχα ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ρωσι­κοί πύραυ­λοι κατέ­στρε­ψαν ένα μεγά­λο οπλο­στά­σιο των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας στην…