Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ηρακλής Κακαβάνης

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης — Δημο­σιο­γρά­φος — Συγγραφέας.
✔️  Δια­χει­ρι­στής του Ατέχνως.
Σπού­δα­σε φιλο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο Ιωαννίνων.
▪️  Από το 1991 έως το 2013 εργά­στη­κε στον Ριζοσπάστη.
▪️  Από το 2013 αρθρο­γρα­φεί σε δια­δι­κτυα­κά Μέσα.
▪️  Από το 2010 συνερ­γά­της του περιο­δι­κού «Θέμα­τα Παιδείας».


 

Απόψεις
Αγιά Σοφιά: Δε θα διστάσουν να δώσουν στην Τουρκία οποιοδήποτε αντάλλαγμα

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αγιά Σοφιά: Η εκκλη­σία, η αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις κλπ τοπο­θε­τού­με­νοι επί της από­φα­σης Ερντο­γάν να μετα­τρέ­ψει την Αγια…

Απόψεις
«Μέρισμα» καταστολής…

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Για να μην ξεχνιό­μα­στε, «μέρι­σμα» κατα­στο­λής μοί­ρα­ζε (με γεν­ναιο­δω­ρία) και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις ΝΔ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο