Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου

Πολιτισμός
Πουλχερία, η σεμνή παρθένα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Στις 19 Ιανουα­ρί­ου 399 γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

379 Μέγας Θεο­δό­σιος ανα­γο­ρεύ­ε­ται συναυ­το­κρά­το­ρας του Ρωμαϊ­κού Κρά­τους, μαζί με τους Ουα­λε­ντι­νια­νό Β’ και Γρα­τια­νό. 399 Γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλχερία…

Λογοτεχνία
Ασημάκης Γιαλαμάς: Αγωνιστής της Αντίστασης, της δημοσιογραφίας, της ποίησης, του θεάτρου, της ίδιας της ζωής

Αση­μά­κης Για­λα­μάς, ατα­λά­ντευ­τος αγω­νι­στής της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης — ο «κύριος Τίμιος», όπως τον απο­κά­λε­σαν για τον τρό­πο με τον οποίο διαφύλασσε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου

379 Μέγας Θεο­δό­σιος ανα­γο­ρεύ­ε­ται συναυ­το­κρά­το­ρας του Ρωμαϊ­κού Κρά­τους, μαζί με τους Ουα­λε­ντι­νια­νό Β’ και Γρα­τια­νό. 399 Γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζαντίου,…