Περιήγηση: 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Επικαιρότητα
Εκδήλωση ΚΚΕ για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821: αναγκαία η κατάκτηση της διαλεκτικής — υλιστικής αντίληψης

Τμή­μα ιστο­ρί­ας της ΚΕ — Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ ✔️  Με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον η εκδή­λω­ση για τα 200 χρόνια…

Επικαιρότητα
200 Χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Στον «αέρα» το 3ο επεισόδιο της οπτικοακουστικής παραγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ (VIDEO)

Στον «αέρα» βγή­κε το τρί­το επει­σό­διο της οπτι­κο­α­κου­στι­κής παρα­γω­γής της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο: «Η οργά­νω­ση της επα­νά­στα­σης. Η προβολή…