Περιήγηση: Meteo

Επικαιρότητα
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα — Σε συστάσεις «αυτοπροστασίας» αναλώνεται η κυβέρνηση

Σοβα­ρή επι­δεί­νω­ση του και­ρού με έντο­νες βρο­χές και πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας ανα­μέ­νε­ται από τη Δευ­τέ­ρα. Η παντε­λής απου­σία αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων…

Επικαιρότητα
Οι νεότερες εκτιμήσεις του meteo για την επιδείνωση του καιρού — Κίνδυνος για καταστροφές και λημμύρες

Σημα­ντι­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται στα­δια­κά από τα δυτι­κά και βόρεια της χώρας σήμε­ρα, Παρα­σκευή 8 Ιου­λί­ου, η οποία αναμένεται…