Περιήγηση: Αφροδίτη Ρέτζιου

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση ‑συζήτηση στην Καισαριανή για την Υγεία με την Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ _Φωτο

Το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Και­σα­ρια­νής, μαζί με το Σύλ­λο­γο Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών και το παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της Ένω­σης Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθηνών…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Αφρ. Ρέτζιου: Η κατάσταση στην Υγεία είναι χειρότερη από ποτέ εξαιτίας της συνειδητής πολιτικής επιλογής όλων των κυβερνήσεων (AUDIO)

Η κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας είναι εκρη­κτι­κή, τόνι­σε η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλάδας…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αφρ. Ρέτζιου (ΟΕΝΓΕ): Μετατρέπετε τα δημόσια νοσοκομεία σε δεξαμενή άντλησης πελατείας των ιδιωτών (VIDEO)

Φέρ­νε­τε αυτό το έκτρω­μα παρά την καθο­λι­κή αντί­θε­ση χιλιά­δων για­τρών, της Ομο­σπον­δί­ας Νοσο­κο­μεια­κών για­τρών και μεγά­λων Ενώ­σε­ων της χώρας, τόνισε…

Επικαιρότητα
Στήνουν «διαδηλωτοδικεία»: Καλούν σε δίκη την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ για παραβίαση του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων!

Ως κατη­γο­ρού­με­νη σε δίκη για παρα­βί­α­ση του νόμου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων κλή­θη­κε η πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ, Αφρο­δί­τη Ρέτζιου,…

Απόψεις
Ηλίας Σιώρας: Τρομοκρατία σε αγωνιζόμενες γυναίκες στο χώρο της Υγείας

Ο εκφο­βι­σμός και η τρο­μο­κρα­τία ενά­ντια σε αγω­νι­ζό­με­νους υγειο­νο­μι­κούς εκδη­λώ­νε­ται με ποι­κί­λους τρό­πους. Με κλή­ση σε απο­λο­γία για­τί  αντι­μί­λη­σες στο…

Επικαιρότητα
Καλούν την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ στο αστυνομικό τμήμα για εξηγήσεις εξαιτίας κινητοποίησης!

Να επι­βά­λει «σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» επι­διώ­κει η κυβέρ­νη­ση για να περά­σει χωρίς αντι­στά­σεις την αντι­λαϊ­κή της πολι­τι­κή και δεν διστά­ζει να…