Περιήγηση: ΕΛΑΣ

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Φασιστοειδή βανδάλισαν το μνημείο για την απελευθέρωση της πόλης από τους Ναζί

Άγνω­στα φασι­στοει­δή βαν­δά­λι­σαν χθες βρά­δυ το μνη­μείο για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα που βρί­σκε­ται στην παραλία…

Επικαιρότητα
Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ: “Πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων” η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ΕΛΑΣ πριν από 74 χρόνια

“Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η πάλη του ελλη­νι­κού λαού ενά­ντια στη φασι­στι­κή τρι­πλή κατο­χή, μέσα από τις γραμ­μές του ΕΑΜ…

Επικαιρότητα
28η Οκτωβρίου — ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ προς Γ. Μπουτάρη: Δε συνεορτάζουμε με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους ναζί

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κ. Μακε­δο­νί­ας δεν θα συμ­με­τά­σχει στην εκδή­λω­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης όπως ανα­κοι­νώ­νει σε…