Περιήγηση: NATO - OTAN

Διεθνή
ΝΑΤΟ: Στρατιωτικο-πολιτική παγκοσμιοποίηση, επέκταση και «θωράκιση» με στόχο Ρωσία — Κίνα

Σε νέες φουρ­τού­νες οδη­γούν τους λαούς οι επι­κίν­δυ­νοι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί σχε­δια­σμοί της ατζέ­ντας «ΝΑΤΟ 2030», που παρου­σιά­στη­κε χτες και προ­χτές στη…

Διεθνή
ΚΚΕ-ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Καταρρέει το αφήγημα αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας στα πλαίσια ΕΕ-ΝΑΤΟ

Σαν «χάρ­τι­νος πύρ­γος» καταρ­ρέ­ει αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των, ότι η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα μπορεί…

Διεθνή
Μέχρι τα μπούνια στις επεμβάσεις ΕΕ — ΝΑΤΟ που γεννούν τα κύματα προσφυγιάς

✔️  Κυβέρ­νη­ση — ΝΔ συνέ­νο­χες στην πολι­τι­κή εγκλω­βι­σμού προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, που αξιο­ποιεί η «ΝΑΤΟι­κή σύμ­μα­χος» Τουρ­κία Απο­κα­λυ­πτι­κά, για τις…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Απαντήσεις στα διλήμματα εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Επι­θε­τι­κή απά­ντη­ση στην προ­πα­γάν­δα της εμπλο­κής και των επι­κίν­δυ­νων διευ­θε­τή­σε­ων! Τα διά­φο­ρα επι­χει­ρή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιούν τα αστι­κά κόμ­μα­τα και τα…