Συντάκτης Ειρηναίος Μαράκης

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1986, απόφοιτος της τεχνικής εκπαίδευσης. Συμμετέχει με ποιήματα του στα συλλογικά έργα (e-books) ενώ ποιήματα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες λογοτεχνικές σελίδες. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης καθώς και στο διαδικτυακό πολιτικό και πολιτιστικό περιοδικό Ατέχνως. Διατηρεί το ιστολόγιο Λογοτεχνία και Σκέψη.

Απόψεις
Η τέχνη που αυτοπεριορίζεται ενισχύει την λογοκρισία της (σχόλιο για τους οπαδικούς βανδαλισμούς σε γκράφιτι με τον Νίκο Γκάλη)

Σχο­λιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ένα γκρά­φι­τι, εμπνευ­σμέ­νο από τον μπα­σκε­τι­κό θρύ­λο Νίκο Γκά­λη, σχε­δια­σμέ­νο σε ένα τοί­χο παλιού σπιτιού…

Θέατρο
Θέατρο: Το κοτοπουλάκι

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Μεση­με­ρά­κι καλο­και­ριού, σε κάποιο παρα­δο­σια­κό καφε­νείο. Στο γωνια­κό τρα­πε­ζά­κι, δυο τύποι, κάτω απ’ την ομπρέλα,…