Συντάκτης iraklis3

Τι Σημαίνει Η Φράση
Τους μαυρίσανε — Έφαγε μαύρο — Τι σημαίνει η φράση που χρησιμοποιούμε για την εκλογική καταψήφιση

Τους μαυ­ρί­σα­νε — Έφα­γε μαύ­ρο: Φρά­ση από την επο­χή που η ψηφο­φο­ρία γινό­ταν με σφαι­ρί­δια. Η καθιέ­ρω­ση των σφαι­ρι­δί­ων οφείλεται…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

741 Πέθα­νε ο Λέων Γ’ ο Ίσαυ­ρος, αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου 1812 Οι ΗΠΑ κηρύσ­σουν τον πόλε­μο κατά της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας (Βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κός Πόλε­μος). Ο…

Επιστήμη
Το ένα τρίτο των εδαφών της Ελλάδας υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης

«Η ερη­μο­ποί­η­ση συνι­στά τερά­στια απει­λή ειδι­κά για τη λεκά­νη της Μεσο­γεί­ου» επι­ση­μαί­νει μιλώ­ντας στο ΑΠΕ ο ακα­δη­μαϊ­κός Χρή­στος Ζερε­φός. «Η…