Περιήγηση: Δίκη Χρυσής Αυγής

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Τον Παναγιώταρο και τον Λαγό όλοι οι βουλευτές τους φοβούνται, είναι ο σκληρός πυρήνας, δηλαδή πέφτει και ξύλο»

Με την κατά­θε­ση του Γιώρ­γου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, πρώ­ην στε­λέ­χους στην οργά­νω­ση των νοτί­ων προ­α­στί­ων Αθή­νας συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη της ναζι­στι­κής Χρυσής…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής — Γ. Μαργαρίτης: «Η Χρυσή Αυγή είναι στην υπηρεσία του ισχυρού, δεν έχει ιδεολογία, προσφέρει στο σύστημα τη βία» 

«Η Χρυ­σή Αυγή είναι στην υπη­ρε­σία του ισχυ­ρού. Προ­σφέ­ρει συγκε­κρι­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν έχει ιδε­ο­λο­γία. Προ­σφέ­ρει στο κυρί­αρ­χο σύστημα…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Στην υπαρξιακή πολιτική της ταυτότητα, η ΧΑ έχει το στοιχείο του αντικομμουνισμού. Ο κατεξοχήν εχθρός είναι ο κομμουνιστής…»

Καται­γι­στι­κές οι κατα­θέ­σεις των μαρ­τύ­ρων στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή που συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα μετά τη δια­κο­πή των γιορ­τών, τόσο για…

Κοινωνία
ΠΟΕΣΥ: Τα ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και να σταματήσει η προβολή της

Η πανελ­λή­νια ομο­σπον­δία των δημο­σιο­γρά­φων ζητά με ψήφι­σμά του  8ου Τακτι­κού Πανελ­λή­νιου Συνε­δρί­ου της, τα ΜΜΕ να αντι­με­τω­πί­ζουν τη Χρυ­σή Αυγή ως…

Κοινωνία
«Μαθήματα σφαγής για να βρίσκουν αρτηρίες» έκαναν οι Χρυσαυγίτες!!! (Κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα στη Δίκη Χρυσής Αυγής)

Όπλα, εξα­σκή­σεις σφα­γών σε αμνο­ε­ρί­φια για να μάθουν να «βρί­σκουν αρτη­ρί­ες», νυχτε­ρι­νές αναρ­ρι­χή­σεις, δήθεν «αγα­να­κτι­σμέ­νοι πολί­τες» και ξυλο­δαρ­μοί σε όποιο…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προστατευόμενος μάρτυρας περιγράφει την εκπαίδευση και πώς οργάνωναν τις επιθέσεις οι χρυσαυγίτες

Συνέ­χεια στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής σήμε­ρα με τον πρώ­το προ­στα­τευό­με­νο μάρ­τυ­ρα, ο οποί­ος φέρει την κωδι­κή ονο­μα­σία «μάρ­τυ­ρας…

Επικαιρότητα
Την άγρια και θρασύδειλη επίθεση των χρυσαυγιτών έξω από το Εφετείο καταγγέλλει το ΚΚΕ και απαιτεί την άμεση σύλληψη και τιμωρία των δραστών

«Την άγρια και θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών σε βάρος της δικη­γό­ρου Ευγε­νί­ας Κου­νιά­κη, μέλους της ομά­δας των συνη­γό­ρων της πολιτικής…