Περιήγηση: Δίκη Χρυσής Αυγής

Κοινωνία
ΠΟΕΣΥ: Τα ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και να σταματήσει η προβολή της

Η πανελ­λή­νια ομο­σπον­δία των δημο­σιο­γρά­φων ζητά με ψήφι­σμά του  8ου Τακτι­κού Πανελ­λή­νιου Συνε­δρί­ου της, τα ΜΜΕ να αντι­με­τω­πί­ζουν τη Χρυ­σή Αυγή ως…

Κοινωνία
«Μαθήματα σφαγής για να βρίσκουν αρτηρίες» έκαναν οι Χρυσαυγίτες!!! (Κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα στη Δίκη Χρυσής Αυγής)

Όπλα, εξα­σκή­σεις σφα­γών σε αμνο­ε­ρί­φια για να μάθουν να «βρί­σκουν αρτη­ρί­ες», νυχτε­ρι­νές αναρ­ρι­χή­σεις, δήθεν «αγα­να­κτι­σμέ­νοι πολί­τες» και ξυλο­δαρ­μοί σε όποιο…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προστατευόμενος μάρτυρας περιγράφει την εκπαίδευση και πώς οργάνωναν τις επιθέσεις οι χρυσαυγίτες

Συνέ­χεια στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής σήμε­ρα με τον πρώ­το προ­στα­τευό­με­νο μάρ­τυ­ρα, ο οποί­ος φέρει την κωδι­κή ονο­μα­σία «μάρ­τυ­ρας…

Επικαιρότητα
Την άγρια και θρασύδειλη επίθεση των χρυσαυγιτών έξω από το Εφετείο καταγγέλλει το ΚΚΕ και απαιτεί την άμεση σύλληψη και τιμωρία των δραστών

«Την άγρια και θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών σε βάρος της δικη­γό­ρου Ευγε­νί­ας Κου­νιά­κη, μέλους της ομά­δας των συνη­γό­ρων της πολιτικής…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Επιμένουν οι συνήγοροι των Χρυσαυγιτών στην αποκάλυψη των προστατευόμενων μαρτύρων

Οι συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης των Χρυ­σαυ­γι­τών υπέ­βα­λαν στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των σει­ρά ζητη­μά­των για τα οποία δεν δια­τυ­πώ­νε­ται με σαφή τρόπο…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Απέρριψε η έδρα το αίτημα για φυσική παρουσία των προστατευόμενων μαρτυρων

Απέρ­ρι­ψε το δικα­στή­ριο το αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης των Χρυ­σαυ­γι­τών για φυσι­κή παρου­σία των προ­στα­τευό­με­νων μαρ­τύ­ρων, στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής.…