Περιήγηση: Σούδα

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στις 22 και 23 Οκτώβρη διαδηλώνουμε σε όλες τις πόλεις που υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις ή σχεδιάζονται να δημιουργηθούν νέες

Το ΚΚΕ με Ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του, καλεί τους εργα­ζό­με­νους, το λαό και τη νεο­λαία «να ξεση­κω­θούν ενάντια…

Πολιτική
ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει το αγκυροβόλημα αμερικανονατοικών πολεμικών πλοίων σε ελληνικά λιμάνια, καλεί σε αγωνιστική δράση

Με αφορ­μή το πρό­σφα­το αγκυ­ρο­βό­λη­μα αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κών πολε­μι­κών πλοί­ων σε ελλη­νι­κά λιμά­νια, όπως στην Σού­δα και στην Σαντο­ρί­νη, η Ελλη­νι­κή Επιτροπή…

Διεθνή
Ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία: Η βάση της Σούδας, τα κατασκοπευτικά και τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού (ΦΩΤΟ)

Η ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση ΗΠΑ, Βρε­τα­νί­ας και Γαλ­λί­ας στη Συρία τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του προ­ϋ­πέ­θε­ται αξιο­ποί­η­ση των μέσων και των βάσεων…

Πολιτική
Βάση Σούδας: Πύραυλοι Τόμαχωκ φορτώνονται, με ελληνική βοήθεια, σε πλοία των ΗΠΑ λίγο πριν το χτύπημα στη Συρία το 2017

Η ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί από δηλώ­σεις υπουρ­γών και στελεχών…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Συρία: Να μη χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ορμητήριο των ιμπεριαλιστών

Σε ανα­κοί­νω­ση για τις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες επέμ­βα­σης στη Συρία το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει: «Οι πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες επέμ­βα­σης στη Συρία, απ’ τη μεριά των…