Περιήγηση: Λαογραφία

Λαογραφία
Τα κόκκινα αυγά του Πάσχα… Η ιστορία του κόκκινου αυγού και η συνταγή για το βάψιμο

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Κόκ­κι­να αυγά, ένα έθι­μο από τα λίγα που …εκτε­λού­με όλοι με θρη­σκευ­τι­κή ευλά­βεια είτε για να…

Λαογραφία
Το σπάσιμο του ροδιού την Πρωτοχρονιά που φέρνει …γούρι — Προλήψεις και δεισιδαιμονίες

Στη διάρ­κεια του ξεσκο­νί­σμα­τος, η νοι­κο­κυ­ρά ρίχνει τον καθρέ­φτη κι αυτός σπά­ει. Σκέ­φτε­ται τα χρό­νια γρου­σου­ζιάς που θα ακο­λου­θή­σουν. Σε…