Περιήγηση: Δημήτρης Ραβάνης - Ρεντής

Πρόσωπα
Η διαθήκη του Δημήτρη Ραβάνη — Ρεντή — Κληρονόμος του έργου του, το ΚΚΕ

Δημή­τρης Ραβά­νης — Ρεντής, τον θυμη­θή­κα­με πρό­σφα­τα, στη συναυ­λία του Θ. Μικρού­τσι­κου ακού­γο­ντας το μελο­ποι­η­μέ­νο ποι­ή­μα­τος «Ρόδι», αφιε­ρω­μέ­νο στο ΚΚΕ («Κοί­τα,…