Περιήγηση: Λένιν

Επικαιρότητα
Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία για 24η ημέρα

Ουκρα­νι­κές νάρ­κες πλέ­ουν ανε­ξέ­λεγ­κτες στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα — τερά­στιος ο κίν­δυ­νος για τους ναυ­τερ­γά­τες Προει­δο­ποί­η­ση πως εκα­το­ντά­δες ουκρα­νι­κές νάρ­κες, έχουν…

Επικαιρότητα
Με αφορμή τη συκοφαντική επίθεση του Βλ. Πούτιν στον Λένιν και τους μπολσεβίκους και τη συζήτηση που προκάλεσε

Οταν ο αντι­κομ­μου­νι­σμός «ζευ­γα­ρώ­νει» με τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς …και κρύ­βε­ται πίσω από τον «αντι­φα­σι­σμό» Η ομι­λία του Ρώσου Προ­έ­δρου, Βλ.…

Διεθνή
Τηλεδιάσκεψη της ευρωπαϊκής κομμουνιστικής πρωτοβουλίας: Εξοπλισμένοι με τις λενινιστικές αρχές συνεχίζουμε την πάλη για την επαναστατική ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος

Με από­φα­ση της Γραμ­μα­τεί­ας της, η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία (ΕΚΠ) οργά­νω­σε την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη τηλε­διά­σκε­ψη των κομ­μά­των της, αφιε­ρω­μέ­νη στον…