Περιήγηση: ΟΗΕ

Διεθνή
Υεμένη: Φόβος για χιλιάδες νεκρούς καθημερινά εξαιτίας του αποκλεισμού — 2,5 εκ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό

Μια έρευ­να χρη­μα­το­δο­τού­με­νη από τις ΗΠΑ προει­δο­ποί­η­σε ότι χιλιά­δες Υεμε­νί­τες θα πεθαί­νουν καθη­με­ρι­νά, αν ο υπό τη Σαου­δι­κή Αρα­βία συνασπισμός…

Διεθνή
«Oχι» και πάλι των ΗΠΑ σε ψήφισμα στον ΟΗΕ κατά του ναζισμού — Απείχε η Ελλάδα!!!

Με πρό­φα­ση την πρώ­τη τρο­πο­λο­γία του αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος περί ελευ­θε­ρί­ας της έκφρα­σης, η εκπρό­σω­πος των ΗΠΑ στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ κατα­ψή­φι­σε την…

Κοινωνία
Η μία τραγωδία μετά την άλλη: Τρεις νεκροί και 7 αγνοούμενοι στην Καλόλιμνο και 23 στην κεντρική Μεσόγειο

Τρεις νεκροί και 15 δια­σω­θέ­ντες, είναι ο απο­λο­γι­σμός από τη βύθι­ση ξύλι­νου σκά­φους με μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες στη θαλάσ­σια περιοχή…

Κοινωνία
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Να επιταχυνθούν οι προετοιμασίες για τον χειμώνα στις δομές προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου

Η Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες (Υ.Α.) καλεί τις ελλη­νι­κές αρχές να επι­τα­χύ­νουν τις προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τον χειμώνα…