Περιήγηση: Χρήστος Βοσκόπουλος δήμαρχος Καισαριανής

Κοινωνία
Δημοτική αρχή Καισαριανής: Κατηγορεί το υπόλοιπο δημοτικό συμβούλιο γιατί δεν δέχεται να παραχωρήσει εκτάσεις του Σκοπευτηρίου χωρίς όρους και σχέδιο παρεμβάσεων!

Το άσπρο – μαύ­ρο επι­χει­ρεί να κάνει για άλλη μια φορά η δημο­τι­κή αρχή του κ Βοσκό­που­λου με ανα­κοί­νω­ση της,…

Επικαιρότητα
Τα προβλήματα στις δομές παιδείας του Δήμου Καισαριανής παραμένουν και οξύνονται

Έχου­με επα­νει­λημ­μέ­να –στα πλαί­σια της ενη­μέ­ρω­σης για τον ευαί­σθη­το και τσα­λα­κω­μέ­νο-απο­διαρ­θρω­μέ­νο από το αστι­κό κρά­τος και τους δια­χει­ρι­στές τους τομέα…

Επικαιρότητα
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής καταγγέλλει δήμαρχο και αστυνομία

Τη Δευ­τέ­ρα 17 Μάη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής μετά από κάλε­σμα της Ένω­σης Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων, ως…

Επικαιρότητα
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Λα.Σ για τη στάση της δημοτικής αρχής Καισαριανής στους εργαζόμενους του δήμου

Λίγες μόνο μέρες μετά την ανα­κοί­νω­ση του σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου Και­σα­ρια­νής για τις αθλιό­τη­τες του δημάρ­χου Βοσκό­που­λου και με…

Επικαιρότητα
Με την πανδημία στο δημαρχείο Καισαριανής και σε δομές της πόλης, ο δήμαρχος Βοσκόπουλος συνεχίζει τις αθλιότητες

ℹ️  Στο επί­ση­μο site του Δήμου Και­σα­ρια­νής, υπάρ­χει από χτες η εξής ανα­κοί­νω­ση: Ενη­με­ρώ­νου­με ότι το Δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής την Πέμπτη…